Rabštin - turistická stanica s vyhliadkou a občerstvením

Suveníry

Spomienky blednú, ale suvenír ostáva rovnaký.
Na pamiatku návštevy nášho turistického regiónu ponúkame originálne odznaky, tradičné spomienkové predmety a rôzne ďalšie artikle turizmu.